André Breitenreiter, Germany - 50 tuổi

Thông tin cầu thủ

Vị trís
Attacking midfielder / Striker
Ngày sinh
2 October 1973
Nơi sinh
Langenhagen, Germany
Retired
2010
Chiều cao
182 cm